Sundby Væksthus

Et beskæftigelseshus med kant og varme

I hjertet af Amager og midt i Eberts Villabys rolige omgivelser ligger Sundby Væksthus. Tæt på transportmuligheder, grønne områder, parker og byens liv.

Sundby Væksthus er et mangeartet beskæftigelses- og netværkstilbud til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og er en del af Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse i Borgercenter Handicap. 

Siden 1980 har huset – som tidligere hed Sundbyvang - fungeret som aktivitetshus for borgere med handicap og haft tradition for faglig dynamik, som vægter etik, samarbejde, kommunikation og borgerinddragelse højt.

I juni 2016 åbnede Sundby Væksthus med en ny mission. Fra at være et aktivitetshus er huset i dag forvandlet til et beskæftigelseshus for borgere med handicap. 

Meningsfuld beskæftigelse
I Sundby Væksthus skræddersyr vi lærings- og beskæftigelsesindsatser målrettet den enkeltes behov og interesser ved i højere grad at anvende tilbuddene fleksibelt og i kombination med hinanden. Vi inddrager og støtter den enkeltes faglige og personlige udvikling undervejs og forsøger bedst muligt at matche udviklingsniveauet.

Du kan læse mere om de forskellige aktivitets- og beskæftigelsestilbud nedenfor: 

Spisehuset
Spisehuset er et beskæftigelsestilbud for borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som ønsker at arbejde i køkken, servicere kunder og holde Spisehuset pænt og rent. En køkkenfaglig, en pædagog og 12 borgere er fast tilknyttet tilbudet.

Juno
Juno kan du lære at lave film, lyd og billeder. Vi ønsker at fortælle alle de mange gode historier, der ligger ufortalt om det at være et menneske med udviklingshæmning - fra dit eget synspunkt og med din stemme.

Koloritten
Koloritten er et dagtilbud for voksne nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. Tilbuddet er et aktivitets- og ulønnet arbejdstilbud. Syv fagpersoner og ca. 60 borgere er fast tilknyttet tilbudet.

Løvstikken
Løvstikken er målrettet borgere i alderen fra 18 år og opefter, der ønsker at beskæftige sig med daglige service- og arbejdsopgaver, kreative aktiviteter, fysisk udfoldelse samt samvær og fællesskab. 10 fagpersoner og ca. 50 borgere er fast tilknyttet tilbudet.

Vækstpunktet
Vækstpunktet er et netværkstilbud med drift af café for voksne borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. I Vækstpunktet kan du være beskæftiget som Cafémedarbejder. Fire fagpersoner og ca. 300 borgere benytter tilbuddet.

Akademiet
Akademiet udbyder kurser til voksne borgere med fyske og psykiske funktionsnedsættelser. Når du har et job i Captum, har du mulighed for at få et kursusforløb i Akademiet. 

Kontakt Sundby Væksthus

 
Sundby Væksthus 
Løvstikkevej 69
2300 København S
Tlf: 23811241 | Mail:ku3t @sof.kk.dk