Råd og frivillighed

Borgerråd

Understøtter inddragelse af borgere i det daglige arbejde.

Pårørenderåd

Et rådgivende organ

Venner af CAPTUM

En venskabsforening