Om Captum

Captum arbejder målrettet med at tilbyde borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse mulighed for at udvikle sig og deltage i lærings- og beskæftigelsesforløb, med henblik på at den enkelte udnytter sit potentiale og har en meningsfuld hverdag. Dette gør vi gennem en bred vifte af beskæftigelses-, skole- og arbejdstilbud og i samarbejde med borgerne, deres pårørende, frivillige, det ordinære arbejdsmarked og andre relevante aktører. 

Captums lærings- og beskæftigelsestilbud er organiseret sådan, at du får optimal mulighed for hele tiden at udvikle dig og gradvist rykke tættere på det ordinære arbejdsmarked. Det sker ved at tilbyde en bred vifte af forskelligartede tilbud under enten §103 eller §104, der skaber gunstige rammer og udfoldelsesmuligheder, hvor du kan trives og gradvis opnå større mestring af dit eget liv.

Captum er en del af Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse (CSBB). 

Vores mission er:

Vores formål er at skabe udvikling sammen med borgerne.

Vi spotter talent, skaber meningsfuld beskæftigelse og aktivt medborgerskab, hvor alle udnytter deres potentialer.

Vores vision er:

Captum ønsker at være banebrydende indenfor læring og beskæftigelse for borgere med handicap:

Vi tilbyder ambitiøse og tilpassede læringsforløb, så alle borgere har mulighed for at lære noget nyt, opleve succes og få nye kompetencer på CVet.
 
Vi fremmer tilknytningen til arbejdsmarkedet og samarbejder bredt med nuværende og nye interessenter lokalt og globalt.
 
Vores høje faglighed og aktive pædagogiske indsats er fundamentet for vores resultater.
 
Via velfærdsteknologi understøtter vi den enkeltes selvstændighed.
 
Gennem gensidig inklusion og samarbejdsfællesskaber tilbyder vi alle muligheder for at være en del af og bidrage til et større fællesskab

Lukkedage i Captum 2020