Kraftværket

Et skole- og beskæftigelsestilbud i København NV

På Svanevej har vi samlet tilbuddene Jobshop, Væveriet, Kunstskolen og Medieskolen.
Jobshop er et tilbud, der opretter job på det ordinære arbejdsmarked til voksne med lettere nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, mens Væveriet opretter beskyttede beskæftigelse med en højere grad af støtte.

Kunstskolen tilbyder undervisning til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, der ønsker at arbejde med kunst, og Medieskolen Juno er et undervisningstilbud for borgere med interesse for medier.

Der er pt. 14 borgere på Kunstskolen, 22 på Medieskolen Juno, 22 i Jobshop og 52 i Væveriet. Der er ansat otte pædagoger - hvoraf to har diplom i billedkunst - samt en multimediedesigner, en journalist, en værkstedsassistent, en håndarbejdslærer, en tekstildesigner og to gartnere.

Meningsfuld beskæftigelse
Vi arbejder aktivt på at udvikle den enkeltes sociale og faglige kompetencer. Ved hjælp af CV`er synliggør og dokumenterer vi den enkeltes udvikling. Det gør vi, for at borgerne kan se og mærke deres egen udvikling, men også for at vi kan vurdere, om vores indsatser har positiv effekt og bringer borgerne tættere på det ordinære arbejdsmarked.

Vi opfordrer og motiverer borgeren til at tage ansvar og løse arbejdsopgaver til gavn for egen udvikling samt fællesskabet. Og vi arbejder målrettet på at tilbyde borgerne beskæftigelse, ud fra borgernes kompetencer og evner.

Du kan læse mere om de forskellige skole- og beskæftigelsestilbud nedenfor: 

Jobshop
Jobshop er et tilbud, der opretter job på det ordinære arbejdsmarked til voksne med lettere nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, som kan indgå i en forpligtende arbejdsrelation med en lavere grad af støtte.

Væveriet
Væveriets beskyttede beskæftigelse opretter job både på og udenfor matriklen, men med en højere grad af støtte. Job i Væveriets beskyttede beskæftigelse tilbydes til voksne personer med lettere nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, der kan indgå i en arbejdsrelation med mere eller mindre behov for støtte.

Kunstskolen
Kunstskolen tilbyder undervisning for voksne mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. Fælles for eleverne er, at de har særlig interesse for at fordybe og udvikle sig indenfor det billedkunstneriske felt.

Medieskolen
Medieskolen tilbyder undervisning for voksne mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og kan give elever praktisk erfaring med og bred forståelse af medieproduktion.