Venner af CAPTUM

En venskabsforening

Venner af Captum er en venskabsforening, der gennem samarbejde med frivillige arbejder på at sikre inklusion af borgere med handicap i lokalsamfundet. Foreningen blev stiftet i 2015 og har til formål at skabe aktiviteter og oplevelser for voksne brugere af Captum.

Venner af Captum skaber sociale projekter og arrangementer med udgangspunkt i samskabelse - med særlig vægt på aktiviteter i lokalmiljøet. Venner af Captum søger derfor aktivt fonde og sponsorater, samtidig med at foreningen hele tiden arbejder på at rekruttere nye frivillige, som kan støtte op, og være med til at løfte opgaven.

Venner af Captum har opnået en 3 årig støtteperiode til at lave frivilligt socialt arbejde, gennem puljen for frivilligt socialt arbejde (§ 18).  Dette har gjort det muligt at ansætte en projekt- og frivillighedskoordinator til at koordinere arbejdet i foreningen.

Bliv medlem
For 100 kr. kan man blive medlem af Venner af Captum. Du kan blive medlem, hvis man er pårørende eller blot har interesse i foreningens arbejde. Du kan skrive en email til vennerafcaptum@gmail.com, hvis du er interesseret, eller hvis du vil vide mere generelt.

Du er altid velkommen til at kontakte Venner af Captum på email, hvis du har spørgsmål eller har lyst til at engagere dig som frivillig. 

Læs mere på vennerafcaptum.wixsite.com/minhjemmeside eller gå ind på Venner af Captums Facebookside.