Pårørenderåd

Et rådgivende organ

Rådet hjælper Captum med at kvalificere aktiviteter og udvikle tilbuddene i positiv retning.

Hvem deltager?
I pårørenderådet sidder et udvalg af pårørende, ansatte og brugerne af Captums forskellige tilbud. Rådet består af en borger fra hvert af de 6 tilbud (Løvstikken, Koloritten, Svanevej, Brønshøjvej, Strandparkcentret & Genbrugsriget), én ansat samt én pårørende - i alt 18 personer.
Derudover er der 4 ”flexpladser” til borgere på de 6 tilbud. Dog må der maksimalt deltage én ekstra repræsentant fra hvert tilbud.
Har en valgt borger behov for særlig støtte ved møderne, må vedkommende gerne tage en støtteperson med.

Fra ledelsen deltager Mette Thorsgaard Erhardsen.

Hvor ofte?
Ca. 4 møder om året.

Dagsorden / emner

  • Godkendelse af dagsordenen
  • Godkendelse af referatet fra det sidste møde
  • Nyt fra Captum
  • Nyt fra Borgerrådet
  • Nyt fra Centerrådet

Derudover vil der normalt være aktuelle temaer på dagsordenen. 

Hvis du ønsker referat tilsendt, så henvend dig til din kontaktperson på tilbuddet.