Kunstskolen

  • ""
    Foto: Juno
Lær at udtrykke dig i billeder

Har du lyst og mod på at finde din egen personlige og kreative udtryksform? Du lærer og bliver i stand til - på egen hånd - at bruge forskellige materialer og teknikker til formålet.  

Undervisning
På kunstskolen tilrettelægger vi individuelle forløb for voksne borgere med udviklingshæmning.  Vi tager udgangspunkt i hver enkelt elevs ønsker og muligheder, og underviser i tegning, akvarel, akrylmaling, skulptur og forskellige former for grafik.

Hvert år tager kunstskolen på inspirationsture - til udstillinger, museer, parker osv. Ligesom skolen hjælper med at udstille og sælge elevernes værker, hvis de ønsker dette.

Kunstskolen udstiller elevernes værker i Kraftværkets galleri, åbent hus og julebazar i skolens lokaler. Vi låner også værker til eksterne udstillingspartnere, og afholder udstillinger på etablerede udstillingsvirksomheder i ind- og udland.

Læs mere på Kunstskolen egen hjemmeside

Optagelseskrav
Du skal være fyldt 18 år og være selvhjulpen i forhold til spisning, toiletbesøg og transport for at kunne søge om optagelse.

Optagelsesprøven foregår på skolen en fredag i marts måned. På baggrund af denne, tre medbragte værker og samtaler med ansøgerne, vurderer vi, om du kan optages.​ Der lægges især vægt på, om du har lyst og energi til at lære nyt og fordybe dig. Derudover søger vi at sammensætte et hold af mennesker, der kan inspirere hinanden og fungere godt sammen.

Undervisning foregår mandag til torsdag fra kl. 09-14, og fredag fra kl. 09-12.

Betaling
Et skoleår løber fra august til juli måned. Det koster pt. 4.000 kr. pr. år for materialer og undervisning, samt ca. 120 kr. pr. tur til entré og frokost. Bor du uden for Københavns Kommune, skal du have betalingstilsagn fra egen kommune.

Vi anbefaler, at du tilmelder dig vores praktikuge på Kunstskolen, hvis du overvejer at søge ind på skolen. Hold dig orienteret om, hvornår praktikugen falder på Kunstskolens egen hjemmeside 

Du er også velkommen til at besøge skolen, før tilmelding til optagelsesprøven.