Jobshop

Kontakt til det ordinære arbejdsmarked

Jobshops medarbejdere arbejder sammen med ordinært ansatte medarbejdere og har løbende mulighed for at få socialpædagogisk støtte. 
Som medarbejder i Jobshop kan du få forskellige jobs bl.a. i Bilka One Stop og på Københavns Rådhus. 

Støtte og vejledning
Jobshop tilrettelægger arbejdet ude på arbejdspladsen i samarbejde med dig og tager hensyn til dine særlige behov. Pædagogen på arbejdespladsen yder støtte og vejledning til dig. Det er med til at skabe trygge rammer og øge motivationen, at Jobshops medarbejdere møder op som et samlet hold ude på arbejdspladsen. 

Vi kan også hjælpe dig med at tilegne dig de nødvendige færdigheder, hvis du ønsker at gå videre til et job med løntilskud.

Hvad forventer vi?
Et arbejde via Jobshop kræver, at du er selvhjulpen i forhold til transport og personlig hygiejne på arbejdspladsen. Og at du til en vis grad kan overholde arbejdsstedets aftaler – fx om mødetider og pauser. 

Her er de jobs, vi kan tilbyde:

Medarbejder i Bilka

Medarbejder på arbejdsmarkedet