Borgerråd

Understøtter inddragelse af borgere i det daglige arbejde.

Det er Borgerrådets formål at inddrage borgerne, så de får mere medindflydelse i de forskellige lærings- og beskæftigelsestilbud i Captum.

Borgerrådet blev oprettet 1. januar 2016. Ideen opstod med inspiration og på baggrund af erfaringer fra centerrådsmøderne, hvor borgerne også deltager. På disse møder har borgerne fx givet udtryk for, at det ind imellem er lidt svært at følge med. Captums borgerråd har derfor særligt fokus på, at alle er med.

Hvem?: På borgerrådsmøderne deltager en borger fra hvert tilbud - gerne med en hjælper til at støtte sig, hvis det skønnes nødvendigt.

Valg af repræsentanter? Der vælges repræsentanter til Borgerrådet hvert år i december måned. Der kan selvfølgelig foretages genvalg.

Dagsorden / emner:

  •  En runde med en kort præsentation fra hvert tilbud: Hvordan går det?
  •  Er der nogle ting, I er særligt optaget af?
  •  En god historie fra jeres tilbud?
  •  Er der noget I tænker, hele Captum ville have godt af at vide?
  •  Orientering fra ledelsen: Sker der noget nyt, som alle skal vide?

Hvor ofte?: 4 gange årligt.

Hvor? Mødet afholdes på skift i de forskellige tilbud.

Tidspunkt: Da alle borgere skal kunne nå frem til tilbuddet afholdes mødet fra kl. 10.00 – 13.00.

Hvis du ønsker referat tilsendt, så henvend dig til din kontaktperson på tilbuddet.